Bezdarbniekiem.lv

Sasniedz savus profesionālos mērķus kopā ar mums!

Bezdarbnieku statuss

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, Jums ir jādodas uz tuvāko Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli neatkarīgi no Jūsu deklerētās dzīvesvietas. Vēlāk varēsiet mainīt sākotnēji izvēlēto NVA filiāli pēc nepieciešamības.
Bezdarbnieka un darba meklētāja statuss pavērs Jums vairākas iespējas, t.sk. iesaistīties NVA organizētajos apmācībās un nodarbinātības veicināšanas pasākumos, kā arī saņemt bezdarbnieku pabalstu.
Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu " Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu;
 • neiegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nav pilnā valsts apgādībā.

Dodoties uz NVA, jāņem līdzi šādi dokumenti:

 • Pase, kurai nav beidzies derīguma termiņš.
 • Algas nodokļu grāmatiņa (ja tāda ir).
 • Izglītību apliecinoši dokumenti (lai varētu aizpildīt izglītības sadaļu bezdarbnieka lietā).
 • Reģistrēšanās laikā NVA darbinieks jautās par Jūsu vēlamo profesiju, kādu vēlaties iegūt. Ja datu bāzē būs Jūsu kvalifikācijai atbilstošs piedāvājums (vakance), Jūs par to informēs.

NVA kursi

NVA sadarbībā ar izglītības iestādēm piedāvā dažāda veida kursus bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Sākot ar īsajiem semināriem un beidzot pat ar jaunas profesijas apgūšanu, kas ilgst vairāk nekā pusgadu.
NVA bezdarbniekiem un darba meklētājiem piedāvā iespēju izvēlēties 3 veidu kursus.

 • profesionālās izglītības programmu apguvi ar kuponu metodi (160-960 akadēmiskās stundas). Šajos kursos gada laikā var iesastīties tikai vienu reizi. Ir iespēja apgūt, tādas profesijas kā grāmatvedis, noliktavas pārzinis, namu apsaimniekotājs, energoauditors, sekretārs, lietvedis u.c. Programmu sarakstu skatiet šeit.
 • neformālās izglītības programmu apguvi ar kuponu metodi (līdz 150 akadēmiskās stundas). NVA piedāvā bezdarbniekiem iespēju viena gada laikā iesaistīties apmācībās un apgūt svešvalodas, datorprasmes, zināšanas uzņēmējdarbībā, projektu vadībā un mārketingā, kā arī citās jomās. Programmu sarakstu skatiet šeit.
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi bezdarbniekiem un darba meklētājiem (1-36 akadēmisko stundu apjomā). Šos kursus ir iespējams apmeklēt bez ierobežojuma. Par kursu tematiem un pieteikšanos varat interesēties pie sava NVA nodarbinātības aģenta.